8 oktober 2021 – Het woningbouwplan Purmer Zuid Zuid betekent het einde van een prachtig natuurgebied. Liefhebbers zijn een petitie voor behoud van het Purmerbos begonnen. Het IVN en de SBW steunen de actie.

30 september 2021 – De Stichting Behoud Waterland (SBW) pleit voor de instelling van een onafhankelijk werkgroep om de werelderfgoederen in de Beemster beter te beschermen. Op 12 oktober vergadert de gemeenteraad daarover.

10 september 2021 – De besluitvorming over het wel of niet toestaan van de bouw van een Van der Valk hotel in het Beusebos nadert zijn climax. Op 23 september besluit de gemeenteraad.

Landelijk Noord in de nazomerzon, foto Klaas BreunissenLandelijk Noord in de nazomerzon, foto Klaas Breunissen