Augustus 2023 - De vierhonderdjarige Purmer was tot de jaren tachtig volledig agrarisch en nu nog maar voor de helft. Er liggen weer grootschalige versteningsprojecten op de loer, alsof De Purmer niet belangrijk is voor de openheid van Waterland, de landbouw en voor onze cultuurhistorie. Daarom pleiten acht organisaties bij de provincie Noord-Holland voor de bescherming van de resterende agrarische Purmer als Bijzonder Provinciaal Landschap.

Augustus 2023 - De Stichting Behoud Waterland bestaat in 2023 vijftig jaar. Alle reden om dit jaar stil te staan bij de veranderingen in het landschap, de rol van de SBW en de toekomst. In een aantal artikelen laten we streekbewoners hierover aan het woord. In dit artikel is dat Jan Vrolijk.

12 augustus 2023 - Uiterlijk 1 juli jl. moest elke provincie haar startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) bij het Rijk indienen. Daarin beschrijft de provincie de doelen voor klimaat, natuur en water en de integrale aanpak daarvan. Met al deze programma’s tezamen moeten de nationale doelen worden gerealiseerd.

Zicht Westbeemster (Beemster) richting de Westdijk – Sophia KoeneZicht Westbeemster (Beemster) richting de Westdijk – Sophia Koene