22 mei 2024 - Ondanks de petitie, steekhoudende argumenten van eigen inwoners, Stichting Behoud Waterland en Natuurmonumenten èn ondanks een uitgewerkt alternatief, blijft de gemeente Wormerland halsstarrig vasthouden aan haar plan om op de huidige natuurijsbaan een groot tennis- en padelcomplex aan te leggen. Tegen het raadsbesluit over deze locatiekeuze wordt zelfs door een eigen raadslid bewaar gemaakt.

30 april 2024 - De gemeenteraad heeft op 25 april jl. de Gebiedsvisie Oostflank Purmerend ongewijzigd vastgesteld. De flinke kritiek van verschillende organisaties en bewoners leidde tot het indienen van elf amendementen en vier moties. Deze werden allemaal verworpen door de meerderheid van de raad, op twee moties na betreffende verkeer.

22 april 2024 - Op zaterdagmorgen 25 mei a.s. organiseert Stichting Behoud Waterland een wandelexcursie in Waterland-Oost bij Ransdorp. Wandel mee! Deelname is gratis.

Fort Benoorden Purmerend (Rob Hoogenhout)Fort Benoorden Purmerend (Rob Hoogenhout)