Beemster

Strakke lijnen en monumentale boerderijen in de Beemster. Foto: Nick RuiterStrakke lijnen en monumentale boerderijen in de Beemster. Foto: Nick RuiterHet grondgebied van de gemeente Beemster valt helemaal samen met de droogmakerij met dezelfde naam. De Beemster is  de bekendste en mooiste droogmakerij van Nederland. Zij is zelfs onderdeel van de Canon van de Nederlandse geschiedenis als succesvol voorbeeld van de nationale traditie van waterbeheersing.

Vier eeuwen geleden werd het Beemstermeer bedijkt en met behulp van tientallen windmolens droog gemalen. Rijke kooplieden financierden dat omdat ze zagen dat er een groeiende behoefte aan landbouwgrond was voor de voedselvoorziening van de stad Amsterdam. De polder werd volgens een uitgekiend patroon van sloten en wegen in vierkanten en rechthoeken verkaveld.

Dat rechthoekige verkavelingspatroon is nog vrijwel geheel intact en zo bijzonder dat de Unesco, de culturele tak van de Verenigde Naties, de cultuurhistorische waarde van de polder erkende en deze in 1999 de status van ‘werelderfgoed’ toekende.

De Beemster heeft met zijn vruchtbare kleibodem nog steeds een hoofdzakelijk agrarische bestemming. De gemeente telt ruim 8.700 inwoners en heeft vier woonkernen waarvan  Middenbeemster de grootste is.