Amsterdam-Noord

amsterdam-noordamsterdam-noord

De stompe toren van Ransdorp. Foto: Nick RuiterDe stompe toren van Ransdorp. Foto: Nick RuiterLandelijk Noord is het groene deel van stadsdeel Amsterdam-Noord ten noorden van de ringweg A10. Die ringweg vormt de scherpe scheiding tussen het verstedelijkte gebied aan de zuidkant en het landelijke gebied aan de noordkant.

Landelijk Noord bestaat grotendeels uit veenweiden en enkele droogmakerijen, die grotendeels in agrarisch gebruik zijn bij melkveehouders. Het waterrijke gebied heeft hoge natuurwaarden en is van grote landschappelijke schoonheid. Weilanden en boerderijen, sloten en watertjes, koeien en  weidevogels kenmerken Landelijk Noord.

Maar ook de Waterlandse zeedijk is een beeldbepaler. Aangelegd om het water van voorheen de Zuiderzee en nu IJsselmeer-Markermeer tegen te houden. Het Kinselmeer is het resultaat van een dijkdoorbraak in het verre verleden. De buitendijks gelegen polder IJdoorn is een beschermd natuurgebied.

Landelijk Noord telt ruim 2.000 inwoners op een totale stadsdeelbevolking van ruim 86.000. De meeste mensen wonen in een van de vier kleine dorpen die het gebied telt: Durgerdam aan de dijk en Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp te midden van de weilanden.