Klaas Breunissen vertrekt

14 oktober 2023 – De secretaris van de Stichting Behoud Waterland, Klaas Breunissen, verlaat na twaalf jaar tomeloze inzet het bestuur van SBW. Hij is nog vol energie en wil graag iets anders kunnen gaan doen. Natuurlijk vinden wij dat bijzonder jammer, maar we begrijpen het ook.

Belangrijk voor SBW

Klaas (74) is jarenlang statenlid geweest voor GroenLinks in de provincie Noord-Holland. Willem van Rooijen, de toenmalige voorzitter van SBW, heeft hem in 2011 toen hij stopte als Statenlid meteen gevraagd voor het bestuur. Klaas was voor onze stichting erg belangrijk. Hij heeft veel voor SBW gedaan en betekend.

WaterlandBeraad

Velen zullen Klaas kennen als moderator van de WaterlandBeraad-avonden. Dat zijn avonden die SBW organiseert om bepaalde onderwerpen te bediscussiëren en bewoners en liefhebbers van Waterland van informatie te voorzien. Die avonden leidde hij altijd op een plezierige en professionele manier in het Weeshuis te Monnickendam. Door de Coronapandemie hebben we dat een aantal jaar niet meer kunnen doen, maar we zullen de draad binnenkort weer oppakken.

Professionalisering

Sinds zijn komst en mede door zijn toedoen is de organisatie kundiger geworden. Er kwam een website waarvan hij de volledige redactie voerde. Hij schreef talloze artikelen en redigeerde ingezonden stukken. Hij gaf structuur aan bestuursvergaderingen. Door zijn inbreng werd er binnen het bestuur flink gediscussieerd en kregen brieven en zienswijzen meer diepgang.

WaterlandBeraad-avond in 2015 over duurzaam boeren. V.l.n.r. Herman-Jan Stroes (van Stichting Dansen met Gehoornde Dames), Jan Dirk van de Voort (biologische boer en Kaasmaker uit Lunteren), Nils Spaans (biologische boer uit Broek in Waterland) en Klaas Breunissen (secretaris SBW en gespreksleider). Foto: Nicole BakkerWaterlandBeraad-avond in 2015 over duurzaam boeren. V.l.n.r. Herman-Jan Stroes (van Stichting Dansen met Gehoornde Dames), Jan Dirk van de Voort (biologische boer en Kaasmaker uit Lunteren), Nils Spaans (biologische boer uit Broek in Waterland) en Klaas Breunissen (secretaris SBW en gespreksleider). Foto: Nicole Bakker

Bijzonder Provinciaal Landschap

Eén van de wapenfeiten van SBW is de invoering door de provincie van het Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat is een beschermingsregime dat bedoeld is om de meest waardevolle landschappen in Noord-Holland te beschermen. Een groot deel van de regio Waterland valt onder dit beschermingsregime. Klaas heeft destijds gepleit voor een betere bescherming en heeft daarvoor op 29 oktober 2018 een petitie overhandigd aan Provinciale Staten. Deze petitie werd door 27 organisaties ondersteund.

Verstening weilanden rond Edam-Volendam

De bestuurders van de gemeente Edam-Volendam zullen niet altijd blij zijn geweest met zijn inzet. Klaas is ervan overtuigd dat het niet nodig is 1160 woningen te bouwen op de Lange Weeren en het gehele SBW-bestuur steunt hem daarin. Er kunnen binnen de bebouwde kom voorlopig nog genoeg woningen worden gerealiseerd. Ook is het niet nodig het Edam-Volendamse deel van De Purmer op te offeren voor bedrijven en een voetbalstadion. Klaas was daarom vaak te zien op raadsvergaderingen over deze onderwerpen.

Verduurzaming landbouw

Waterland gaat Klaas aan het hart. Hij zag de achteruitgang van de natuur- en landschapswaarden met lede ogen plaatsvinden. Klaas benadrukte voortdurend het belang van de verduurzaming van de veehouderij. Maar dat is een onderwerp met veel haken en ogen en met tegenstrijdige standpunten waarover niet met iedereen valt te praten. Er moet daarbij ook duidelijkheid komen vanuit de provincie en Den Haag. Dat verduurzaming een belangrijk speerpunt van SBW is, en ook moet blijven zijn, staat buiten kijf. Wij volgen Klaas’ standpunt daarin en zullen zijn bevlogenheid op dit onderwerp missen.  

Het bestuur wenst Klaas veel succes en plezier met zijn nieuwe plannen. We hopen hem nog vaak op zijn scooter in Waterland te zien.