Ons doel

De Stichting Behoud Waterland is de organisatie van liefhebbers van de regio Waterland. De SBW beoogt het landschap, de natuur en het leefklimaat van de regio Waterland te beschermen en te versterken.

Onder de regio Waterland verstaan we het grondgebied van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en het landelijk deel van stadsdeel Amsterdam-Noord.

De SBW werd in 1973 opgericht als Vereniging Behoud Waterland. In 1997 werd de organisatie een stichting. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41236590.

De stichting wordt geleid door een bestuur.

Het werk van de SBW wordt financieel mogelijk gemaakt door de giften van donateurs en projectsubsidies van gemeenten en provincie.

De SBW heeft de ANBI-status. Meer informatie, inclusief de financiële verantwoording, vind u in bijgaand dossier.