30 juni 2023 – De gemeente Edam-Volendam heeft de milieugevolgen van haar bouwplannen ‘onvoldoende uitgewerkt’. Zo oordeelt de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage over de gemeentelijke Omgevingsvisie. Dat moet veel beter!

7 juni 2023 - De Stichting Behoud Waterland (SBW) is naar de rechter gestapt omdat zij het niet eens is met de gemeente Purmerend die toestemming heeft gegeven voor een ongewenste ruimtelijke ontwikkeling op de Oostdijk in de Beemster. De SBW betreurt het zoveelste voorbeeld dat de gemeente de bescherming van haar werelderfgoederen niet serieus neemt.

24 mei 2023 – De doelen van natuurbehoud en natuurversterking worden niet gehaald in de regio Waterland. Dat blijkt uit recent verschenen rapporten. Teveel stikstofneerslag en slechte waterkwaliteit zijn de belangrijkste oorzaken. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om de natuurdoelen te halen.

19 mei 2023 – Stoelen moesten worden aangesleept om iedereen een zitplek te geven op de gemeenteraadsvergadering van Wormerland. Burgers waren dinsdagavond 16 mei massaal opgekomen om de raadsleden duidelijk te maken dat zij geen bebouwing van het terrein van de natuurijsbaan wilden.

17 april 2023 - Binnenstedelijke bouwlocaties zijn goedkoper en leveren maatschappelijk meer op dan buitenstedelijke locaties. Dat blijkt uit recent onderzoek in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

6 april 2003 – De Raad van State is het eens met de bezwaren van de provincie Noord-Holland tegen de bouw van een Van der Valk-hotel in het Beusebos in Purmerend, zo blijkt uit haar uitspraak gisteren. Dat is goed nieuws want daarmee is het Beusebos (voorlopig) gered. 

27 maart 2023 – Tot 2030 moeten er 6.700 nieuwe woningen gebouwd worden in de regio Waterland. Dat hebben het rijk, de provincie en de betrokken gemeenten met elkaar afgesproken.

6 maart 2023 - De gemeente Purmerend moet de kernkwaliteiten van het Werelderfgoed De Beemster beter beschermen in het bestemmingsplan voor het landelijk gebied van deze droogmakerij. Deze opdracht kreeg de gemeenteraad van de Raad van State op 1 maart 2023.