31 januari 2024 - Stichting Behoud Waterland heeft samen met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland een werkbezoek georganiseerd om een aantal bedreigingen in De Purmer en bij Volendam aan gedeputeerde Esther Rommel te laten zien.

28 Januari 2024 - De windmolens bij De Nes zorgen opnieuw voor verdeeldheid in de gemeente Waterland. Het college had een brief gestuurd over uitbreiding van het zoekgebied. Daarvoor is echter geen draagvlak. De meerderheid in de gemeenteraad is tegen en de uitbreiding van het zoekgebied wordt teruggedraaid.

7 december 2023 – SBW is naar de Raad van State gegaan om te vragen de inwerkingtreding van het Reparatieplan voor het Werelderfgoed De Beemster te schorsen. Dit omdat de opdracht van de rechter niet goed is uitgevoerd door de gemeente Purmerend. De voorzieningenrechter stelde SBW in het gelijk.

23 november 2023 - Het gemeentebestuur Edam-Volendam heeft het Plan ‘De Lange Weeren’ naar de provincie gestuurd. De Stichtingen Natuurgebied Lange Weeren en Behoud Waterland (SBW) hebben echter grote bezwaren tegen dit plan en hebben daarom ingesproken bij de Statencommissie Ruimte.

Het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB, pleit ervoor dat gemeenten meer autonoom moeten kunnen bepalen of en waar aan randen van dorpen wijkjes kunnen worden gebouwd. Volgens gedeputeerde Beemsterboer is dat nodig ‘om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau te versterken’. Dat is een misvatting, blijkt uit onderzoek.

14 oktober 2023 – De secretaris van de Stichting Behoud Waterland, Klaas Breunissen, verlaat na twaalf jaar tomeloze inzet het bestuur van SBW. Hij is nog vol energie en wil graag iets anders kunnen gaan doen. Natuurlijk vinden wij dat bijzonder jammer, maar we begrijpen het ook.

1 oktober 2023 – Eind juni 2023 stelde de gemeente Purmerend het plan vast voor reparatie van het bestemmingsplan voor het Werelderfgoed De Beemster in opdracht van de rechter. Echter, de bescherming van dit Werelderfgoed is daarin niet verbeterd. Daarom voelen de stichtingen zich opnieuw genoodzaakt naar de rechter te stappen.

Augustus 2023 - De vierhonderdjarige Purmer was tot de jaren tachtig volledig agrarisch en nu nog maar voor de helft. Er liggen weer grootschalige versteningsprojecten op de loer, alsof De Purmer niet belangrijk is voor de openheid van Waterland, de landbouw en voor onze cultuurhistorie. Daarom pleiten acht organisaties bij de provincie Noord-Holland voor de bescherming van de resterende agrarische Purmer als Bijzonder Provinciaal Landschap.