28 september 2022 – We spreken van een stikstofcrisis. Ook in de regio Waterland slaat er veel te veel stikstof neer, met achteruitgang van de natuur en de soortenrijkdom tot gevolg. In dit artikel lichten we de situatie toe.

Kruiden voor koeien

Januari 2020 – Kruidenrijk grasland is een lusthof van planten. Het eten van zo’n gemengde salade is voor de koeien ook veel gezonder dan een groenmaal dat hoofdzakelijk bestaat uit Engels raaigras. Bovendien bevordert een diverse plantenwereld een diverse dierenwereld.