30 mei 2024 - De provincie wil gemeenten meer ruimte geven om woningen te bouwen, zelfs in Bijzonder Provinciaal Landschap. Volgens SBW en landschaps- en natuurorganisaties leidt het voorstel tot een wildgroei aan wijkjes.

22 mei 2024 - Ondanks de petitie, steekhoudende argumenten van eigen inwoners, Stichting Behoud Waterland en Natuurmonumenten èn ondanks een uitgewerkt alternatief, blijft de gemeente Wormerland halsstarrig vasthouden aan haar plan om op de huidige natuurijsbaan een groot tennis- en padelcomplex aan te leggen. Tegen het raadsbesluit over deze locatiekeuze wordt zelfs door een eigen raadslid bewaar gemaakt.

30 april 2024 - De gemeenteraad heeft op 25 april jl. de Gebiedsvisie Oostflank Purmerend ongewijzigd vastgesteld. De flinke kritiek van verschillende organisaties en bewoners leidde tot het indienen van elf amendementen en vier moties. Deze werden allemaal verworpen door de meerderheid van de raad, op twee moties na betreffende verkeer.

Fort Benoorden Purmerend (Rob Hoogenhout)Fort Benoorden Purmerend (Rob Hoogenhout)